Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Petros Galanis   
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009 12:05

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Από το πρόγραμμα των μαθημάτων, φαίνεται ότι η ειδίκευση «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» πλησιάζει πολύ σε αυτό που διεθνώς αποκαλείται Health Care Management. Η ειδίκευση αυτή ταιριάζει απόλυτα σε ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής, δεδομένης και της περιορισμένης ενασχόλησης των Ιατρικών Σχολών με το αντικείμενο του Management. Ο λόγος είναι ότι οι νοσηλευτές του Τμήματος Νοσηλευτικής έχουν μία ισχυρή θεωρητική και πρακτική βάση στις επιστήμες υγείας και τη λειτουργία του νοσοκομείου και των υπηρεσιών υγείας, ενώ, ταυτόχρονα, έχουν ήδη διδαχθεί, σε προπτυχιακό επίπεδο, τα αντικείμενα της Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομίας της Υγείας, Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Πληροφορικής Υγείας.

Οι διδακτικές ενότητες στην «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» διακρίνονται σε:

Υποχρεωτικές:

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 ΘΕΩΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

και σε κατ’ επιλογή:

 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MARKETING ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
 ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΕΡΓΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

‘Οπως φαίνεται από τους τίτλους των διδακτικών ενοτήτων ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην «Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας» αλλά και στην «Οικονομική Διαχείριση των νοσοκομείων». 

Η ειδίκευση της Πληροφορικής Υγείας έχει ως σκοπό τη δημιουργία στελεχών που θα είναι ικανά να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Πληροφορικής των Φορέων Διοίκησης και Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Όσον αφορά τον ιδιωτικό Τομέα τα στελέχη αυτά θα είναι ικανά να απορροφηθούν και από εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού που έχουν εφαρμογές στον χώρο της Υγείας.

Οι διδακτικές ενότητες στην «Πληροφορική Υγείας» διακρίνονται σε:

Υποχρεωτικές:

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

και σε κατ’ επιλογή:

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - EDI
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΓΕΙΑΣ - ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ -JAVA
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ
 ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

‘Οπως φαίνεται από τους τίτλους των διδακτικών ενοτήτων ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Υγείας.

 

Αναζήτηση